Facebook

Съвременният учител - сърцевед!

Съвременният учител - медиатор!

Съвременният учител - модератор!

СУ Тодор Кирков
Средно училище в град Ловеч

За нас

 

С  П  И  С  Ъ  К

      НА КОЛЕКТИВА ПРИ СУ “ ТОДОР КИРКОВ “, ЛОВЕЧ

 

       ПЕДАГОГИЧЕСКИ:

 1. Росица Маринова - директор; Начална училищна педагогика и Информационни технологии   
 2. Поля Славкова - заместник-директор; български език и литература
 3. Цветанка Тишева – педагогически съветник
 4. Венета Петкова - учител начален етап
 5. Красимира Петкова - старши учител начален етап
 6. Теодора Христова - старши учител начален етап
 7. Марияна Досева - учител начален етап
 8. Росица Колева - учител начален етап ДЦО
 9. Емилиян Кирилов- старши учител начален етап ДЦО
 10. Камелия Кенарова - старши учител по български език и литература
 11. Ивалина Маркова-старши учител по български език и литература
 12. Катя Недкова - старши учител по английски език
 13. Евгения Ряхова - старши учител по английски език
 14. Маргарита Радкова - старши учител по математика
 15. Ирина Гетова - учител по технологии и предприемачество и профилиращи предмети в профил Предприемачески                                                     
 16. Георги Тодоров -  учител по информатика и инф. технологии
 17. Ивелина Ангелова - учител по инф. технологии и Правна регламентация на частната охранителна дейност.
 18. Татяна Тачкова - старши учител по история и цивилизация, гражданско образование, свят и личност и технологии и предприемачество
 19. Цеца Райнова – учител по география и икономика
 20. Силвия Петрова- старши учител по химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование
 21. Цветислава Нейкова – старши учител по физика и астрономия, математика и информационни технологии 
 22. Ангел Ангелов – старши учител по физическо възпитание и спорт

 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ:

 1. Поля Василева - счетоводител
 2. Славена Костадинова –касиер- счетоводство
 3. Галя Йорданова - хигиенистка
 4. Десислава Блажева - хигиенистка
 5. Диляна Панчева -хигиенистка
 6. Илиян Хаджийски – онгяр
 7. Георги Хитов - портиер
Етикети: Екип