Facebook

Съвременният учител - сърцевед!

Съвременният учител - медиатор!

Съвременният учител - модератор!

СУ Тодор Кирков
Средно училище в град Ловеч

За нас

 

С  П  И  С  Ъ  К

      НА КОЛЕКТИВА ПРИ СУ “ ТОДОР КИРКОВ “, ЛОВЕЧ

 

       ПЕДАГОГИЧЕСКИ:

 1. Росица Маринова - Директор; Начална училищна педагогика и Информационни технологии   
 2. Поля Славкова - заместник-директор; български език и литература
 3. Цветанка Тишева – педагогически съветник
 4. Венета Петкова - учител начален етап
 5. Красимира Петкова - старши учител начален етап
 6. Теодора Христова - старши учител начален етап
 7. Марияна Досева - учител начален етап
 8. Венцеслава Атанасова - учител начален етап ДЦО
 9. Емилиян Кирилов- старши учител начален етап ДЦО
 10. Камелия Кенарова - старши учител по български език и литература
 11. Ивалина Маркова-старши учител по български език и литература
 12. Катя Недкова - старши учител по английски език
 13. Теодора Иванова - учител по английски език
 14. Десислава Пенева-  учител по математика
 15. Георги Карамишев - учител по технологии и предприемачество и профилиращи предмети в профил Предприемачески                                                     
 16. Даниел Ангелов -  старши учител по информационни технологии
 17. Ивелина Ангелова - учител по информационни технологии и Технически системи за сигурност
 18. Татяна Тачкова - старши учител по история и цивилизация, гражданско образование, свят и личност и технологии и предприемачество
 19. Цеца Райнова – учител по география и икономика
 20. Силвия Петрова- старши учител по химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование
 21. Цветислава Нейкова – старши учител по физика и астрономия, математика 
 22. Ангел Ангелов – старши учител по физическо възпитание и спорт
 23. Кристиян Костов - учител по музика
 24. Младен Димитров - учител по Физическа охрана на обекти и ОФФО

      НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ:

 1. Поля Василева - счетоводител
 2. Таня Тодорова – завеждащ, административна служба
 3. Галя Йорданова - хигиенистка
 4. Галя Иванова -хигиенистка
 5. Тихомир Тотев - портиер
Етикети: Екип