Facebook

Съвременният учител - сърцевед!

Съвременният учител - медиатор!

Съвременният учител - модератор!

СУ "Тодор Кирков"
Средно училище в град Ловеч

Прием VIII клас

Прием на учениците след завършен VII клас за учебната 2024/2025 г.

Професия: "Спедитор-логистик"

Специалност ,,Спедиция, транспортна и складова логистика"

Професионална реализация:

  • Възможност за работа в сферата на снабдяването;
  • Управление на производствените и непроизводствените операции;
  • Дистрибуция и спедиция;
  • Управление на транспортната и складовата дейност.