Facebook

Съвременният учител - сърцевед!

Съвременният учител - медиатор!

Съвременният учител - модератор!

СУ Тодор Кирков
Средно училище в град Ловеч

Прием VIII клас

Прием на учениците след завършен VII клас за учебната 2023/2024 г.

Професия: Организатор Интернет приложения

Специалност ,,Електронна търговия“

Професионална реализация

Организатор интернет приложения

Фирми от ИТ сектора

Софтуерни компании

В сферата на услугите

Счетоводни къщи и банки

Администриране на електронни магазини