Facebook

Съвременният учител - сърцевед!

Съвременният учител - медиатор!

Съвременният учител - модератор!

СУ Тодор Кирков
Средно училище в град Ловеч

Прием I клас

 

 

 ПРИЕМ ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

 

За много поколения училище „Тодор Кирков“ е мястото на безгрижното детство, на искрените приятелства и сбъднатите мечти.

За завършилите СУ „Тодор Кирков“ то е просто НАШЕТО УЧИЛИЩЕ.

За учебната 2024/2025 г. предлагаме прием на една паралелка I клас.

Основната ни цел  е да  стимулираме постиженията на учениците, чрез използването на иновативни и традиционни методи на преподаване.

Предлагаме безплатни занимания по пиано и народни танци.

 

 

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!