Facebook

Съвременният учител - сърцевед!

Съвременният учител - медиатор!

Съвременният учител - модератор!

СУ Тодор Кирков
Средно училище в град Ловеч

Прием I клас

 

 СУ „ТОДОР КИРКОВ“

 ПРИЕМ ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021 2022 ГОДИНА

 СУ „ТОДОР КИРКОВ“ се стреми към превръщането на младия човек в завършена личност, подготвена за предизвикателствата и красивите моменти в живота.

 Основната ни цел е нашите ученици да бъдат грамотни, да обичат Родината, да имат креативно мислене.

 Преподаваме с индивидуално отношение и любов към децата.

 Предлагаме паралелка с допълнителна подготовка по английски език и изобразително изкуство.

 Училището разполага с компютърни кабинети, физкултурен салон, лекарски и стоматологичен кабинет.

 Предлагаме информационни срещи с бъдещите ученици и техните родители както на живо, така   и онлайн.

 

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!