Facebook

Съвременният учител - сърцевед!

Съвременният учител - медиатор!

Съвременният учител - модератор!

СУ Тодор Кирков
Средно училище в град Ловеч

Прием V клас

ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.

 

Уважаеми родители,

скъпи ученици,

 

За учебната 2023/2024 г. в СУ,,Тодор Кирков‘‘ е утвърден училищен прием за пети клас : една паралелка с 26 ученици.

СУ ,,Тодор Кирков‘‘ кандидатства за включване в Списъка на иновативните училища в България за учебната 2023/2024г.

Иновацията ще бъде реализирана с бъдещите шестокласници.

 

 

Необходими документи за записване:

 

  1. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование (ІV клас)
  2. Заявление до директора /по образец/

 

Подаване на документи за записване:

 

От 01 юли до 30 август  2023 година в канцеларията на училището,
всеки работен ден от 8.00 до 16.30 часа.