Facebook

Съвременният учител - сърцевед!

Съвременният учител - медиатор!

Съвременният учител - модератор!

СУ "Тодор Кирков"
Средно училище в град Ловеч

Прием V клас

ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 г.

 

Уважаеми родители,

скъпи ученици,

 

За учебната 2024/2025 г. в СУ,,Тодор Кирков‘‘ е утвърден училищен прием за пети клас : една паралелка с 26 ученици.

На учениците се предлагат различни "Занимания по интереси", като "Японски език и култура", български народни танци и други, според предпочитанията на учениците.

         

 Подаване на документи в канцелария на училището.