Facebook

Съвременният учител - сърцевед!

Съвременният учител - медиатор!

Съвременният учител - модератор!

СУ Тодор Кирков
Средно училище в град Ловеч

Прием V клас

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022г.

 

Уважаеми родители,

скъпи ученици,

 

За учебната 2021/2022г. в СУ,,Тодор Кирков‘‘ е утвърден училищен прием за пети клас : една паралелка с 26 ученици.

СУ ,,Тодор Кирков‘‘ кандидатства за включване в Списъка на иновативните училища в България за учебната 2021/2022г.

Иновацията ще бъде реализирана с бъдещите петокласници.

 

      Съвременното българско училище се нуждае от добре структурирана и ефективно функционираща училищна политика за кариерно ориентиране на учениците.

       Предлаганата иновация ще разшири знанията  на учениците по въпроси, свързани с избора на професия и  кариерното израстване.

 

Необходими документи за записване:

 

  1. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование (ІV клас)
  2. Заявление до директора /по образец/

 

Подаване на документи за записване:

 

От 01 юли до 30 юли 2021 година в канцеларията на училището,
всеки работен ден от 8.00 до 16.30 часа.