Facebook

Съвременният учител - сърцевед!

Съвременният учител - медиатор!

Съвременният учител - модератор!

СУ "Тодор Кирков"
Средно училище в град Ловеч

Родителски срещи

 

2023/2024 учебна година

 

На 07.09.2023 г. от 18.00 ч. ще се проведе родителска среща за всички класове относно откриването на Новата учебна 2023/2024 година

 На 21.11.2023 г. от 18.00 ч. ще се проведе родителска среща  по класове

На 31.01.2024 г. от 18.00 ч. ще се проведе родителска среща по класове относно приключването на 1 срок

Прикачени документи

Обръщение към родителите