Facebook

Съвременният учител - сърцевед!

Съвременният учител - медиатор!

Съвременният учител - модератор!

СУ Тодор Кирков
Средно училище в град Ловеч

COVID - 19

 ЗА УЧЕНИЦИТЕ IV - XII КЛАС НЯМА ПРОМЯНА В СЕДМИЧНОТО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА ПЕРИОДА НА ОРЕС.

 

Уважаеми родители,

 

На 16.11.2021 година се възобновяват присъствените учебни занятия за учениците от първи клас, подали декларации за тестване.

Учениците следва да бъдат в училище не по-късно от 7.40 часа.