СУ "Тодор Кирков"
Средно училище в град Ловеч

За нас

С  П  И  С  Ъ  К

      НА КОЛЕКТИВА ПРИ СУ “ ТОДОР КИРКОВ “, ЛОВЕЧ

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ:

 1. Симеон Колев - директор; история и цивилизация   
 2. Поля Славкова - заместник-директор; български език и литература
 3. Миленка Дочева – педагогически съветник
 4. Детелина Карапетрова - старши учител начален етап
 5. Красимира Петкова - старши учител начален етап
 6. Теодора Христова - старши учител начален етап
 7. Марияна Досева - учител начален етап
 8. Росица Колева - учител начален етап ДЦО
 9. Емилиян Кирилов- старши учител начален етап ДЦО
 10. Камелия Кенарова - старши учител по български език и литература
 11. Ивалина Маркова-старши учител по български език и литература
 12. Катя Недкова - старши учител по английски език
 13. Иглика Худаиб- старши учител по английски език
 14. Маргарита Радкова - старши учител по математика
 15. Цветанка Тишева - учител по технологии и предприемачество   и профилиращи предмети  в профил Предприемачески                                                     
 16. Ценка Маринова - учител по информатика и инф. технологии
 17. Ивелина Ангелова - учител по информатика и инф. технологии
 18. Татяна Тачкова - старши учител по история и цивилизация и свят и                                            личност
 19. Илиян Иванов - старши учител по география и икономика, философия
 20. Надка Кутровска- старши учител по химия и опазване на околната среда,

     биология и здравно образование и изобразително изкуство

 1. Цветислава Нейкова – старши учител по физика и астрономия, математика и

 информационни технологии

 1. Ангел Ангелов – старши учител по физическо възпитание и спорт
 2. Драгомир Тодоров- учител по музика

 

 НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ:

 1. Пенка Йовкова - счетоводител
 2. Ирина Гетова –касиер- счетоводство
 3. Галя Йорданова - хигиенистка
 4. Десислава Блажева - хигиенистка
 5. Диляна Панчева -хигиенистка
 6. Илиян Хаджийски – онгяр
 7. Георги Хитов - портиер
Етикети: Екип