СУ "Тодор Кирков"
Средно училище в град Ловеч

Екип на училището

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП:

 1. Симеон Колев - директор; история и цивилизация
 2. Поля Славкова - заместник-директор; български език и литература
  1. Миленка Дочева – педагогически съветник
  2. Детелина Карапетрова - старши учител начален етап
  3. Красимира Петкова - старши учител начален етап
  4. Теодора Христова - старши учител начален етап
  5. Росица Колева - учител начален етап ДЦО
  6. Марияна Досева - учител начален етап 
  7. Камелия Кенарова - старши учител по български език и литература
  8. Ивалина Маркова-старши учител по български език и литература
  9. Катя Недкова - старши учител по английски език
  10. Маргарита Радкова - старши учител по математика
  11. Цветанка Тишева - учител по           технологии и  предприемачество   и профилиращи предмети  в профил Предприемачески                                                     
  12. Ценка Маринова - учител по информатика и инф. технологии
  13. Ивелина Ангелова - учител по инф. технологии
  14. Татяна Тачкова - старши учител по история и цивилизация и свят и личност
  15. Илиян Иванов - старши учител по география и икономика, философия
  16. Надка Кутровска- старши учител по химия и опазване на околната среда,

       биология и здравно образование и изобразително изкуство

  1. Цветислава Нейкова – старши учител по физика и астрономия, математика и

   информационни технологии        

  1. Ангел Ангелов – старши учител по физическо възпитание и спорт

   

   НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ:

  1. Пенка Йовкова - счетоводител
  2. Ирина Гетова –касиер- счетоводство
  3. Галя Йорданова - хигиенистка
  4. Десислава Блажева - хигиенистка
  5. Диляна Панчева -хигиенистка
  6. Мариян Лилов - поддържка МТБ
  7. Илиян Хаджийски – онгяр
  8. Георги Хитов - портиер